Profesionálne čistenie a údržba, úplný čistý

Vitajte na webových stránkach agentúry pre profesionálne čistenie, Full Clean DOO

Plná Clean bol založený v roku 2004 ako malá rodinná firma, ktorá predstavovala iba dvoch zamestnancov. Čoskoro sa vďaka ich nasadenie a profesionálny prístup k požiadavkám našich klientov, sme sa rozrástli na agentúru, ktorá má viac ako 100 zamestnancov.

Sme hrdí na reprezentatívny referenčný zoznam, kde sú renomované firmy a inštitúcie, ktoré sa starajú o ich povesť a potrieb svojich klientov.

To, čo sme sú známe a uznávané naše naliehanie na čistenie na vysokej úrovni a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa plne zaslúži vašu dôveru.

 

Čítaj Viac

ZAMESTNANCI

Osobitnú pozornosť venujte výberu osôb, ktorí tvoria náš tím, pretože naši pracovníci sú spojivom medzi vami a nami. Vzájomná spolupráca našich zamestnancov je charakterizovaný vzťahom vzájomnej dôvery a rešpektu.

Ako je pre nás dôležité, aby naši zamestnanci sú spokojní, poskytovať im s bezpečnú prácu a plniť všetky zákonné povinnosti. Efektívna zamestnanec je spokojný zamestnanec, ktorý úspešne vykonal úlohy, pre ktoré je spôsobilý k ekonomickému prospechu všetkých.

Čítaj Viac